พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานพวงมาลัยและน้ำอบไทย ถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 64 ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เชิญพวงมาลัยและน้ำอบไทย พร้อมเครื่องสังฆทานและผ้าไตร ถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการ และประชาชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จบำเพ็ญพระกุศลที่วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ปีละ 2 ครั้ง ยังความปราบปลื้มปิติ ให้แก่ราษฏรชาวจังหวัดศรีสะเกษ อย่างหาที่สุดมิได้
หลังจากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้นำพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป รดน้ำขอพรจากพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ สรงน้ำพระพุทธรูป และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ท่ามกลางมาตรการที่เข้มงวด จำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน 50 คน มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกลอฮอล์ ผ่านจุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: