พิษณุโลก ไวรัสโคโรนา: ทหาร กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 สนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์ ปฏิบัติการ ” พิทักษ์สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ และ NBT พิษณุโลก ” พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รอบใหม่ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด “ขั้นสูงสุด” ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการด้านพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเป็นสำคัญ

ตามที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในอาคารที่ตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และบริเวณโดยรอบภายนอก โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสู้ภัย โควิด – 19 ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะตามจุดที่มีการสัมผัสของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดต่อใช้บริการบ่อยครั้ง อาทิ ห้องทำงาน, ห้องออกอากาศ , ห้องบันทึกภาพบันทึกเทป เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใน สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการข้อมูลข่าวสารของ NBT พิษณุโลก ให้ได้รับความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรคไวรัส โควิด – 19 ซึ่งถือว่าเป็นการระบาดรอบใหม่ที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อก้าวกระโดดด้วย

ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ยกระดับการป้องกันตนเอง ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เดินทางมาติดต่อบริการ ต้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานหน่วยงานทุกคน ล้างมือบ่อยๆ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างและสแกนไทยชนะ เมื่อเข้าปฏิบัติงานและเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะ พร้อมรักษาวินัยการรักษาสุขภาพประจำวันอย่างเคร่งครัด

“ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาระดับความสะอาด ลดความเสี่ยงในการสะสมเชื้อโรค กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ยังคงจะให้การสนับสนุนการล้างสิ่งปนเปื้อนและฆ่าเชื้อโรคตามหน่วยงานและส่วนราชการ ตามการร้องขอ เพื่อร่วมคงมาตรการป้องกันไว้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะสงบลง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: