พิษณุโลก UPDATE สถานการณ์ผู้ป่วย covid จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.

ข้อมูลสรุปการตรวจแลป ณ วันที่ 13 เมษายน 2564
ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย รวม ยอดสะสม ยกมา 50 ราย รวมเป็น 66 ราย

โรงพยาบาลพุทธชินราช ตรวจ 137 ตัวอย่าง ผลบวก 5 ราย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจ 365 ตัวอย่าง ผลบวก 11 ราย
จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรงพยาบาลเอกชน 38 ตัวอย่าง ผลลบทั้งหมด
ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: