อุบลฯ รณรงค์ควบคุมเข้มข้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ห้าขอเทศกาลสงกรานต์อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 66.66

วันที่ 15 เม.ย.64 ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ห้าของการณรงค์ควบคุมเข้มข้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติช่วงสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังพบว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ถึงร้อยละ 66.66 ส่วนผลการบังคับใช้กฎหมายใน 10 ข้อหาหลัก จาการเรียกตรวจยานพาหนะ 67,981 คัน พบว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมาย 2,294 คน เป็นข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดมากที่สุด รองลงมา เป็นข้อหาไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาแล้วขับ ตามลำดับ
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนและจุดคัดกรองโควิด – 19 ที่อำเภอ สิรินธร พบว่ามีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ จึงได้เน้นย้ำข้อสั่งการกำชับทุกภาคส่วน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ด้านผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ด้วยการวุดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ต้องโหลดแอปพลิเคชั่นฮักอุบล และไทยชนะเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆ

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: