คุณโต้งสวนนงนุชช่วยเกษตรกร เปิดตลาดสัปปะรดขายในราคาทุน

คุณโต้งสวนนงนุชช่วยเกษตรกร เปิดตลาดสัปปะรดขายในราคาทุน
ในวันนี้ 1 มิ.ย.61 นายกัมพล ตันสัจจา หรือคุณโต้ง เจ้าของสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง นายพิมล สิทธิเวช นายกสมาคมพัฒนาสับปะรดไทยภาคตะวันออก และนายเสริม บุญเลิศ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อร่วมปรึกษาหารือช่วยสนับสนุนซื้อสับปะรดของพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องจากในปัจจุบันสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้ออกผลพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศดี โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561นี้ จะมีปริมาณผลผลิตสูงถึงถึง 87,729 ตัน
นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่าสถานการณ์สับปะรดในปีนี้มีปริมาณล้นตลาด เนื่องจากสภาพอากาศดีและอำนวยให้ผลผลิตสูงในช่วงเดืน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561นี้ จะมีผลผลิตของสับปะรดมากเกินที่จะเข้าโรงงาน ประมาณ 8,000-9,000 ตัน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคาตกต่ำ ทาง ผวจ.ระยองได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการออกมาช่วยหาตลาด โดยเฉพาะสวนนงนุชพัทยาเป็นองค์กรภาคเอกชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงได้เดินทางมาติดต่อกับคุณโต้ง เจ้าของสวนนงนุชพัทยา เพื่อนำสับปะรดในราคาเจ้าของสวนโดยตรง มาให้คุณโต้งช่วยจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาทั่วไป

นายเสริม บุญเลิศ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยอง กล่าวว่าผลผลิตสับปะรดในปัจจุบันเกิดการล้นตลาดเกินความต้องการของโรงงานในพื้นที่จังหวัดระยอง ตนเองปลูกสับปะรดอยู่ในพื้นี่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กว่า 300 ไร่ ผลผลิตตกไร่ละ 6-8 ตัน ประมาณ 2,100 ตัน วันนี้ได้มาพบคุณโต้ง ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้คนไทย กว่า 60 ล้าคน สนับสนุนช่วยคนไทยด้วยกันซื้อสับปะรดคนละ 1 ลูก ก็จะสามารถช่วยเกษตรกรคนไทยดวยกันได้อย่างแน่นอน

นายกัมพล ตันสัจจา หรือคุณโต้ง เจ้าของสวนนงนุชพัทยากล่าวว่า ได้รับทราบข้อมูลจากเกษตรจังหวัดระยองว่า จังหวัดระยองมีปัญหาเรื่องสับปะรดล้นตลาดเกินความต้องการของโรงงาน ประกอบกับทางสวนนงนุชพัทยาได้รับซื้อสับปะรดอยู่แล้วจากตลาดทั่วไป จึงหันมารับซื้อสับปะรดจากจังหวัดระยองโดยตรง เฉลี่ยวันละ 600-700 กก. เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองสับปะรดและชอบผลไม้ของไทย สวนนงนุชพัมยาเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงแล้วอยากให้คนไทยทุกคนช่วยคนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะโรงแรมในเมืองพัทยา ได้มาซื้อของในราคาถูกจากเกษตรกรเจ้าของสวนสับปะรดโดยตรงซึ่งมีราคาถูกมาก ๆ ในช่วงที่พี่น้องชาวเกษตรกรกำลังลำบาก คนไทยกว่า 60 ล้านคน ช่วยกันซื้อคนละลูกก็จะมีปริมาณ กว่า 60 ล้าน ซึ่งเป็นปริมาณไม่น้อยพร้อมฝากคนไทยให้ช่วยกันสนับสนุนช่วยพี่น้องชาวสวนสับปะรดที่ลำบากอยู่ในขณะนี้ด้วย ในส่วนของสวนนงนุชพัทยาจะรับซื้อสับปะรดในพื้นที่จังหวัดระยองทั้งหมด จึงฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา ได้ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือพีน้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด มาซื้อสับปะรดราคาถูกโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลได้ที่ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมเน้นย้ำ คนไทยต้องช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน

กีกี้ ขาลุย Clione

Leave a Reply

%d bloggers like this: