ราชบุรี อบจ. ราชบุรี จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดฯ พร้อมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้สถานการณ์ covid-19 วันที่ 22 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี ได้เป็นประธานกล่าวแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น หัวข้อ" ทุจริต คิดโกงชาติ จะพินาศ ทั้งราษฎร์รัฐ หยุดคอรัปชั่น ทุจริตต้องได้รับโทษ พบเห็นอย่านิ่งเฉย " อบจ.ราชบุรี เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต" ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สถานการณ์ covid-19 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการ 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ราชบุรี

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: