เทสโก้ โลตัส ผนึกโฟร์โมสต์ แจกนมฟรี ส่งมอบโภชนาการที่ดีกว่า 11 ล้านมิลลิลิตรทั่วไทย

เทสโก้ โลตัส ผนึกโฟร์โมสต์ แจกนมฟรี ส่งมอบโภชนาการที่ดีกว่า 11 ล้านมิลลิลิตรทั่วไทย

เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส, นายวิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์, นางสาวพรวิภา ดาวดวง นักโภชนาการชำนาญพิเศษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, อ.สง่า ดามาพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ รวมถึงนักร้องนักแสดงดัง มอส-ปฎิภาณ ปฐวีกานต์ และน้องโสน ร่วมกิจกรรม “World Milk Day 2018 ดื่มนม ยิ่งดื่ม ยิ่งดี” มอบนม 4,800 กล่องให้กับมูลนิธิดวงประทีปเพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไทยดื่มนมมากขึ้น นอกจากนั้น เทสโก้ โลตัส และโฟร์โมสต์ ยังได้ร่วมมือกันแจกนมฟรีภายในร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศในวันที่ 2 มิถุนายน 2561

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: