ราชบุรี โควิดลามไม่หยุดติดเพิ่มอีก 22 ราย ยอดรวม 266 ราย

วันที่ 26 เม.ย.64 เวลา 16.00 น. ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 ) จ.ราชบุรี ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดราชบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 22 ราย (รายที่ 245-266 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย , สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 2 ราย , ทำงานในจังหวัด 1 ราย ไปต่างจังหวัด 1 ราย โดยรายที่ 245 เพศหญิง อายุ 29 ปี ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินฯ อาชีพพนักงานบริษัท (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 234) รักษาที่ รพ.ดำเนินฯ, รายที่ 246 เพศชาย (ต่างชาติ) อายุ 35 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (สัมผัสผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 247 เพศชาย อายุ 43 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพข้าราชการ (สัมผัสผู้ป่วยนนทบุรี) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 248 เพศหญิง อายุ 54 ปี ต.สามเรือน อ.เมือง อาชีพพนักงานร้านสะดวกซื้อ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 159) รักษาที่ รพ.ราชบุรี รายที่ 249 เพศชาย อายุ 13 ปี ต.สามเรือน อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 229) รักษาที่รพ.ราชบุรี, รายที่ 250 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพอาจารย์โรงเรียนกวดวิชา (อยู่ต่างจังหวัด) รักษาที่ ร.พ.ราชบุรี, รายที่ 251 เพศชาย อายุ 27 ปี ต.คูบัว อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 113) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 252 เพศชาย อายุ 44 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพพนักงานขับรถ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, ายที่ 253 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง(ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 254 เพศชาย อายุ 39 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี รายที่ 255 เพศหญิง อายุ 42 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 256 เพศหญิง อายุ 15 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 257 เพศชาย อายุ 12 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 258 เพศชาย อายุ 9 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 259 เพศชาย อายุ 14 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 243) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 260 เพศชาย อายุ 10 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 243) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 261 เพศชาย อายุ 2 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพในปกครอง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 243) รักษาที่ รพ.ราชบุรี รายที่ 262 เพศหญิง อายุ 48 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพแม่ครัว (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 242) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 263 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพว่างงาน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 227) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 264 เพศหญิง อายุ 68 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพงานบ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 216) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 265 เพศชาย อายุ 36 ปี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 167) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 266 เพศหญิง อายุ 39 ปี ต.หนองโพ อ.โพธาราม อาชีพพนักงานโรงงาน (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.โพธาราม สำหรับสถานการณ์โควิดจ.ราชบุรี พบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 266 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 215 ราย ) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 164 ราย (ย้ายไปรักษา กทม 1 ราย รายที่ 112) รักษาหาย 102 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจังหวัดราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ติดจากผู้ป่วยที่ กทม.และจังหวัดอื่น แล้วนำมาติดบุคคลในบ้าน และจากสถานบันเทิงนำมาติดบุคคลในที่ทำงานและในบ้าน ขอให้ระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน โดยทาง จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกนQR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

https://drive.google.com/file/d/1KopPvmiAlk5gyItTQa-e22-2iB2SRM4E/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: