ราชบุรี ผู้ติดเชื้อโควิดยังพุ่งไม่หยุดยอดเพิ่ม 19 รายยอดรวม 285 ราย

วันที่ 27 เม.ย.64 เวลา 18.00 น. ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 ) จ.ราชบุรี ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดราชบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 19 ราย (รายที่ 267-285 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย , สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 5 ราย โดยรายที่ 267 เพศหญิง อายุ 47 ปี ต.รางบัว อ.จอมบึง อาชีพธุรกิจส่วนตัว (สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด) รักษาที่ รพ.จอมบึง, รายที่ 268 เพศชาย อายุ 48 ปี ต.รางบัว อ.จอมบึง อาชีพธุรกิจส่วนตัว (สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด) รักษาที่ รพ.จอมบึง, รายที่ 269 เพศชาย อายุ 24 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพอิสระ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 244) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 270 เพศหญิง อายุ 42 ปี ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง อาชีพค้าขาย (สัมผัสผู้ป่วยสมุทรปราการ) รักษาที่รพ.บ้านโป่ง รายที่ 271 เพศชาย อายุ 4 ปี ต.กรับใกญ่ อ.บ้านโป่ง อาชีพในปกครอง (สัมผัสผู้ป่วยสมุทรปราการ) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 272 เพศชาย อายุ 13 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 244) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 273 เพศหญิง อายุ 69 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 243) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 274 เพศหญิง อายุ 20 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 243) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 275 เพศหญิง อายุ 14 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 243) รักษาที่ รพ.ราชบุรี รายที่ 276 เพศหญิง อายุ 36 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 247) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 277 เพศชาย อายุ 7 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 247) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 278 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพนักศึกษา (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 269) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 279 เพศชาย อายุ 24 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพนักศึกษา (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 244) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 280 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพข้าราชการ (สัมผัสผู้ป่วยกาญจนบุรี) รักษาที่ รพ.ราชบุรี รายที่ 281 เพศชาย อายุ 27 ปี ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ อาชีพรับจ้าง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 165) รักษาที่ รพ.บางแพ, รายที่ 282 เพศหญิง อายุ 33 ปี ต.คลองตาคต อ.โพธาราม อาชีพแม่ครัว (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 186) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 283 เพศหญิง อายุ 30 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 272) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 284 เพศหญิง อายุ 52 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพผู้ใหญ่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 269) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง และรายที่ 285 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.บ้านไร่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 243) รักษาที่ รพ.ราชบุรี สำหรับสถานการณ์โควิดจ.ราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 285 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 234 ราย ) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 170 ราย รักษาหาย 115 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจังหวัดราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ติดจากผู้ป่วยที่ กทม.และจังหวัดอื่น แล้วนำมาติดบุคคลในบ้าน และจากสถานบันเทิงนำมาติดบุคคลในที่ทำงานและในบ้าน ขอให้ระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน ทั้งนี้ทางจ.ราชบุรี ได้ขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกนQR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

https://drive.google.com/file/d/1RVtdpfKV-vfUaIzIemg-pAvVYoQEoQuC/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: