ราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ “

ราชบุรี – จัดกิจกรรม ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษสำนักงานพัฒนาชุมชนอ.ดำเนินสะดวก จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ” ณ บ้านหนองสลิด หมู่ 2 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วันที่ 27 เม.ย.64 ที่บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองสลิด หมู่ 2 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอ.ดำเนินสะดวก โดยนางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้นำชุมชนในตำบลดอนกรวย พร้อมนายพัลลภ โฆสิตาภา นายกอบต.ดอนกรวย และผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนชาวบ้านหนองสลิด หมู่ 2 บ้านหนองสลิด ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ” ในกิจกรรมการน้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีกำหนดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชน (1 หมู่บ้านสามารถเลี้ยงชุมชนได้ทั้งตำบล) โดยผักที่ปลูก ได้แก่ มะเขือเปราะ, มะเขือยาว, พริก, ต้นแค, มะละกอ, สะระแหน่ และกระเพรา

https://drive.google.com/file/d/1PcX2xm92gdhjNQ7VuAGO-SHV7d3II7tD/view?usp=sharing

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: