ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบน้ำเสีย คลองโสม หมู่ 8 ตำบลท่าตูม

วันนี้เวลา 09.30 น. นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ ได้มอบหมายให้ นายสมใจ พุทธเสนา ปลัดอำเภอ อาวุโส พร้อมด้วย นายจิระพันธ์. โสมนัส ปลัด อบต./ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.ท่าตูม นายธีระชัย วงค์วานิชโยธิน รก.ผอ.กองสาธารณสุข อบต.ท่าตูม นางสมคิด. ทิพเวช ผญบ.ม.7 ต.ท่าตูม พร้อม ผช. นายเมธา บุญโต ผญบ.ม.8 ต.ท่าตูม พร้อม ผช. และ จนท.อบต.ท่าตูม ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนน้ำเสียมีลักษณะเป็นฟอง ส่งกลิ่นเหม็น เหตุเกิดเมื่อ 27 เม.ย.64 เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นต้นมา 1. การดำเนินการ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบ ตลอดลำคลอง ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายคลอง จำนวน 4 จุด วัดค่าออกซิเจนในน้ำ และค่าความเป็นกรดด่าง 2. ผลการตรวจสอบ พบว่าค่าความเป็นกรดด่าง(PH) อยู่ระหว่าง 6.5 - 7.0 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าออกซิเจนในน้ำ มีค่าระหว่าง 4-5 ppm/ลิตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานคือ 4-8) 3. สันนิษฐานสาเหตุ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่จึงน่าจะเกิดการชะล้างพื้นผิวต่างๆ และมีน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจากครัวเรือนไหลลงคลอง เมื่อน้ำไหลและตกกระทบ ทำให้เกิดฟอง ประกอบเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 ตลาดพูนทรัพย์ได้ล้างตลาดโดยมีการใช้ผงซักฟอกจำนวนมากล้างแล้วทำให้น้ำไหลลงคลอง ทำให้น้ำเกิดฟองเมื่อตกกระทบบริเวณฝายทดน้ำ 4. แนวทางแก้ไข 4.1 เร่งรัด อบต.บังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ และให้มีการสร้างระบบบำบัดน้ำก่อนระบายลงคลอง สาธารณะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 4.2 ขุดลอกคลองเพื่อนำดินโคลนที่ตกตะกอนก้นคลองขึ้นมาทิ้ง เพื่อลดการสะสมของของเสียในน้ำอันเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น (อบต.รับไปดำเนินการแล้ว)

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: