ราชบุรี ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยอดรวม 296 ราย

วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 17.00 น.ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 )จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ 11ราย รายที่ 286-296 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 5 ราย อยู่ในจังหวัด 1 ราย โดยรายที่ 286 เพศหญิง อายุ 58 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (สัมผัสผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 287 เพศหญิง อายุ 8 เดือน ต.บ้านไร่ อ.เมือง รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 288 เพศหญิง อายุ 65 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพรับจ้าง (สัมผัสผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 289 เพศหญิง อายุ 11 ปี ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 102) รักษาที่ รพ.ปากท่อ รายที่ 290 เพศหญิง อายุ 33 ปี ต.วังเย็น อ.บางแพ อาชีพพนักงานโรงงาน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 266) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 291 เพศหญิง อายุ 23 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพพนักงานโรงงาน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 266) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 292 เพศหญิง อายุ 47 ปี ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม อาชีพพนักงานโรงงาน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 266) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 293 เพศหญิง อายุ 37 ปี ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง อาชีพแม่บ้าน (สัมผัสผู้ป่วย นครศรีธรรมราช) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 294 เพศหญิง อายุ 5 ปี ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง (สัมผัสผู้ป่วย นครศรีธรรมราช) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 295 เพศหญิง อายุ 32 ปี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง อาชีพธุรกิจส่วนตัว (สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง และรายที่ 296 เพศชาย อายุ 26 ปี ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ อาชีพว่างงาน (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.ปากท่อ สำหรับสถานการณ์โควิดจ.ราชบุรี พบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 296 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 245 ราย) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 168 ราย รักษาหาย 127 ราย และเสียชีวิต 1 ราย คือ รายที่ 73 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 35 ปี เข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ที่รพ.ราชบุรี ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรคแทรกซ้อนคือปอดอักเสบ และติดเชื้อในกระแสโลหิต ประกอบกับผู้ป่วยรายนี้มีปัจจัยเสี่ยง คือ ภาวะอ้วน โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจังหวัดราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ติดจากผู้ป่วยที่ กทม.และจังหวัดอื่น แล้วนำมาติดบุคคลในบ้าน และจากสถานบันเทิงนำมาติดบุคคลในที่ทำงานและในบ้าน ขอให้ระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ ทั้งนี้ทางจ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวจ.ราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน ขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกนQR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

สุจินต์  นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: