“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มอบข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และน้ำดื่ม ให้โรงครัวพระราชทานสภา กาชาดไทยเพื่อทำอาหารนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่พักรักษาตัวใน รพ.สนาม!!

วันที่ 27 เม.ย.64 เวลา11.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วย นายสมชาย กระแจะเจิม คณะกรรมการที่ปรึกษากอ. รมน.ภาค 1(จว.ปข.),นายกิตติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน,คุณเฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสโมสรไลออนส์หัวหิน,นายวัฒนชัย กาญจนโพธิ์ กรรมการบริหารสโมสรไลออนส์หัวหิน,กลุ่มไฟฟ้าวังไกลกังวล,กลุ่มไก่ดำหัวหิน,โรงเรียนนายสิบทหารบก, ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน

ได้ร่วมกันมอบข้าวสาร,ไข่ไก่ , น้ำมันพืช และน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสมทบทุนจากผู้ใจบุญหลายภาคส่วน ให้โรงครัวพระราชทานสภากาชาดไทย ที่ตั้งขึ้น ณ สถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติหัวหิน ซึ่งได้ปรุงอาหารพระราชทานฯวันละ 3,000 กล่อง ไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ถูกกักตัว หรือพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม ผู้เจ็บป่วย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

โดยโรงครัวพระราชทานแห่งนี้ จะจัดทำอาหารพระราชทานระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค.64 คณะผู้มามอบขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล ผู้ป่วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เกี่ยว ข้องที่ได้เสียสละมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้ชาวประจวบคีรีขันธ์ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน!!

ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: