สุราษฎร์ธานี ชื่นชมชาวชุมชนบ้านดอนทราย ร่วมกันตั้งสถานที่กักกันสังเกตอาการ covid 19 ตัวอย่างนำร่องชาวบ้านชุดแรก 15 คนในกลุ่มงานบวช สมัครใจแยกจากครอบครัวมาพัก ดีกว่าอยู่บ้านเสี่ยงไปติดพ่อแม่และหลาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรายงานจากนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่(เมษายน)ในวงกว้างโดยในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม ณ วันที่ 28 เม.ย.64 จำนวน 28 ราย เพื่อเป็นการเตรียมการและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 อันอาจเกิดจากกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วย ทางอำเภอบ้านนาสาร ได้ร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง , สาธารณสุข , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ ได้จัดตั้งสถานกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการในระดับพื้นที่ (Local Quarantine ) จำนวน 11 แห่ง ครอบคลุม 10 ตำบล และเขตเทศบาลเมืองนาสาร สำหรับรองรับกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ไม่สะดวก และไม่พร้อมที่จะกักกันตัวเองเพื่อสังเกตุอาการในที่บ้านพักอาศัยของตนเอง เนื่องจากในครอบครัวอยู่กันหลายคน
นายกัมปนาท กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ ต.น้ำพุ ได้เข้ากักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการที่โรงเรียนบ้านดอนทราย ซึ่งเป็นโรงเรียนร้างที่ยุบการเรียนการสอนแล้ว อยู่ในท้องที่หมู่ 4 ต.น้ำพุ เป็นสถานที่กักกัน( Local Quarantine) ของ ต.น้ำพุ การเข้ามาตรวจสอบสภาพจิตใจสภาวะอนามัย สภาพจิตใจของผู้ที่มากักตัวเฝ้าระวัง ซึ่งตลอดทั้ง 14 วันจะมีเจ้าหน้าที่มาติดตามดูสภาวะทางอนามัยและสภาพจิตใจ ขณะเดียวกันที่มีการตรวจส่งเชื้อไปยืนยันยังดำเนินต่อไป ซึ่งอำเภอบ้านนาสาร ได้นำรูปของบ้านดอนทรายไปใช้ใน 10 ตำบลและเทศบาลเมืองนาสาร
ผู้หญิงชาวบ้านดอนทรายคนหนึ่ง ที่มากักตัวพักอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 4 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร กล่าวว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสมาจากงานบวชนาค ประมาณ 15 คน ได้ขอรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมัครใจแยกตัวออกจากบ้านมากักตัวเพื่อส่วนร่วมของหมู่บ้านดีกว่าซึ่งไม่ได้มีความลำบากอะไรเลย และดีกว่ากักตัวอยู่ที่บ้านที่มีความเสี่ยงจะนำเชื้อไปติดพ่อแม่ที่สูงอายุและหลานๆที่ยังเล็กได้
ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถานที่กักกันบ้านดอนทราย ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร เป็นตัวอย่างที่ดีเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของผู้นำท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.อสม.ร่วมกับทางอำเภอ ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและขอมาพักกักตัวแยกจากบุคคลในครอบครัวด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจะให้มีสถานที่กักกันรูปแบบดังกล่าวในทุกอำเภอเพื่อลดการแพร่ระบาดในครอบครัวได้

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณ​สุพัตรา​ เลี่ยม​รัตน์

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ รัช​ชะ

คุณ​วิทยา​ แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: