พสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วย covid 19 โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่งในประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ในความดูแลของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 19 แห่งที่ได้รับพระราชทาน
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า พสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ซึ่งคณะบุคลากรทางการแพทย์จะได้นำใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่กักตัวดูอาการภายในโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่มีอยู่ประมาณ 200 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้ มีผู้ป่วยมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อได้รับการตรวจภาพรังสีปอดได้ทันท่วงที และได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้นลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ลดลง เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสามารถนำออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นแห่งที่ 18 ซึ่งเป็นห้องตรวจหาเชื้อ ดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบ ฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และช่วยลดความเสี่ยง จากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษายังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการ แพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณเป็นล้นพ้น.

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

คุณ​สุพัตรา​ เลี่ยม​รัตน์

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ รัช​ชะ

คุณ​วิทยา​ แซ่หม่ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: