ราชบุรี เอาไม่อยู่ ติดเพิ่มอีก 15 ราย ยอดทะลุ 311 ราย

วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 16.00 น.ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 )จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ 15ราย รายที่ 297-311 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย , สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 2 ราย , อยู่ในจังหวัด 3 ราย , อยู่ต่างจังหวัด 1 ราย โดยรายที่ 297 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพพนักงานเทศบาล (สัมผัสผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 298 เพศชาย อายุ 64 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 286) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 299 เพศหญิง อายุ 33 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพพนักงานร้านอาหาร (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 286) รักษาที่ รพ.ราชบุรี รายที่ 300 เพศหญิง อายุ 47 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพแม่ค้า (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 276) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 301 เพศชาย อายุ 64 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพแม่ค้า (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 276) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 302 เพศหญิง อายุ 67 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพงานบ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 276) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 303 เพศหญิง อายุ 4 ปี ต.เขาแร้ง อ.เมือง อาชีพในปกครอง (สัมผัสผู้ป่วย นครศรีธรรมราช) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 304 เพศหญิง อายุ 73 ปี ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง อาชีพไม่ได้ทำงาน (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 305 เพศหญิง อายุ 52 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง(ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 284) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง, รายที่ 306 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพรับจ้าง (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง รายที่ 307 เพศหญิง อายุ 49 ปี อยู่นครปฐม อาชีพพนักงานประจำสำนักงาน รักษาที่ รพ.ซาลคามิลโล, รายที่ 308 เพศหญิง อายุ 52 ปี ต.ปากช่อง อ.จอมบึง อาชีพแม่ค้า (อยู่ในจังหวัด) รักษาที่ รพร.จอมบึง ส่งต่อรพ.ราชบุรี, รายที่ 309 เพศหญิง อายุ 50 ปี ต.บางแพ อ.บางแพ อาชีพพนักงานโรงงาน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 266) รักษาที่ รพ.บางแพ, รายที่ 310 เพศชาย อายุ 31 ปี ต.วังเย็น อ.บางแพ อาชีพพนักงานร้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 209) รักษาที่ รพ.โพธาราม และรายที่ 311 เพศหญิง อายุ 17 ปี ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 292) รักษาที่ รพ.โพธาราม, สำหรับสถานการณ์โควิดจ.ราชบุรี พบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 311 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 260 ราย ) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 166 ราย, รักษาหาย 144 ราย และเสียชีวิตสะสม 1 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจังหวัดราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ติดจากผู้ป่วยที่ กทม.และจังหวัดอื่น แล้วนำมาติดบุคคลในบ้าน และจากสถานบันเทิงนำมาติดบุคคลในที่ทำงานและในบ้าน ขอให้ระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ ทั้งนี้ทาง จ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน และขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกนQR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

https://drive.google.com/file/d/1VtNvpU8nIaq1Br0_DqjR8i3iQYPTBD7h/view?usp=sharing

สุจินต์  นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: