กอ.รมน.กทม.(ท.) สักการะพิธีบวงสรวงพ่อปู่ป้อมมหากาฬ ณ ชุมชุนป้อมมหากาฬ

กอ.รมน.กทม.(ท.) นำโดย พล.ต. มนัส จันดี และหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกับชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในป้อมมหาการทำการสักการะพิธีบวงสรวงพ่อปู่ป้อมมหากาฬ ณ ชุมชุนป้อมมหากาฬ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00น.
กอ.รมน.กทม.(ท.)ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬที่เคยอาศัยอยู่ในป้อมมหากาฬ ได้ร่วมจัดการสักการะพิธีบวงสรวงปู่ป้อมมหากาฬ เพื่อเป็นการสมาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนคน กทม.โดยมี พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.)เป็นประธานพิธี

ทางชุมชนป้อมมหากาฬตั้งแถว เพื่อเดินขบวนชุมชนป้อมมหากาฬออกเดินขบวนแห่ไปยังป้อมมหากาฬ
และได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะพ่อปู่ป้อมมหากาฬ บริเวณป้อมมหากาฬ ต่อจากนั้น พล.ต. มนัส ได้เดินตรวจเยี่ยมชมบริเวณป้อมมหากาฬและบริเวณรอบๆจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับชาวชุมชนป้อมมหากาฬและได้พูดคุยให้กำลังคนในชุมชน

เอวัชระ/ เด็กหลังเขา/ทีมงงานเเรื่องจจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: