นายก อบต.คลองสาม ,รองนายก อบต.คลองสาม สมาชิกสภา อบต. สมาพันธ์นิติบุคคลตำบลคลองสาม ประชาชน และ น้องนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ร่วมกันปิดโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง หนึ่งในโครงการ รักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน

เวลา 17. 30 น.ของวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 61 ที่ผ่านมาบริเวณถนนเลียบคลองแอน 3-4 หลังหมู่บ้านภัสสร 3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสาม สมาชิกสภา อบต. สมาพันธ์นิติบุคคลตำบลคลองสาม ประชาชน และ น้องนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ร่วมกันปิดโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง หนึ่งในโครงการ รักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน

นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม เปิดเผยว่าโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง นั้นเป็นหนึ่งในโครงการ รักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน ในอุปถัมภ์ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงประชาชน ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้จำนวน 13,000 ต้นเลียบถนนคลองแอนที่ 3-4

ทั้งนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดระเบียบสายเคเบิลห้อยระโยงระยางนั้นเพื่อทำให้เป็นต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกนั้นได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ที่มอบต้นไม้ต่างๆให้มีทั้งหญ้าแฝก ต้นเฟื่องฟ้า ต้นเข็ม และ ต้นทองอุไร ต้นไม้ที่ประชาชนร่วมกันปลูกนี้หากเติบโตแล้วจะสร้างความสวยงานและร่มรื่นเป็นอย่างมาก ซึ่งจากโครงการนี้จะสร้างให้ถนนเลียบคลองแอน 3-4 นี้เป็นเส้นที่สวยงามพร้อมทั้งเป็นเส้นทางการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆเช่นการวิ่งออกกำลังกาย การปั่นจักรยาน เพื่อเสริมสร้างให้เป็นไปตามโครงการ หมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง หนึ่งในโครงการรักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน ต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: