“เรือรบสิงคโปร์เทียบท่าสัตหีบ พร้อมเข้าร่วมฝึกผสม SINGSIAM 19/2018 ที่จะเปิดวันจันทร์นี้”

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นาวาเอก ยุทธนาวี มุ่งธัญญา รองเสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ในการต้อนรับเรือรบจากกองทัพเรือสิงคโปร์จำนวน 2 ลำได้แก่ RSS Vigour และ RSS Sovereignty เพื่อเข้าร่วมทำการฝึกผสม SINGSIAM 19/2018 กับกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 1 -9 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะมีพิธีเปิดการฝึกในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ และ Colonel Anthony Lee ผู้บัญชาการกองเรือที่ 188 กองทัพเรือสิงคโปร์ จะร่วมเป็นประธานการเปิดฝึกผสมในครั้งนี้

ในปีนี้ กองทัพเรือไทย เป็นเจ้าภาพการฝึกผสม SINGSIAM 19/2018 ซึ่งมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกในท่า เป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติการทางเรือและอากาศยานของ ทร. ทั้ง 2 ฝ่าย การฝึกการตรวจเยี่ยม/ตรวจค้น การฝึกในทะเลมีการฝึกแปรกระบวน การฝึกทัศนสัญญาณ การฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การถ่ายภาพกระบวนเรือ การฝึกโคมไฟบังคับทิศ การฝึกเปิดบรรณสารทางยุทธวิธี การฝึกเฝ้าระวังติดตามเรือสินค้าในทะเล การฝึกการตรวจเยี่ยม/ตรวจค้นในทะเล การฝึกชี้เป้าพ้นระยะขอบฟ้า การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ และการฝึกประลองยุทธ์ในทะเล ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดกำลังทางเรือที่ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน กับ เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ SUPER LYNX จำนวน 1 เครื่อง เครื่องบินลาดตระเวน Dornier-228 MPA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ F-27 MK 200 จำนวน 1 เครื่อง

หมวดประชาสัมพันธ์การฝึก SINGSIAM 19/2018 (ร.ล.สายบุรี / กพร.ทร.)

Leave a Reply

%d bloggers like this: