“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเกาะพีพี”

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเกาะพีพี”
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยภาคที่4, พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ เสธ.กกล.รส.ทภ.4, พลตรีทวี เกิดสมบูรณ์ ผบ มทบ.43, พลตำรวจตรีบุญทวี
โตรักษา ผบก. ภ.จว.กระบี่ และคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ร่วมเก็บขยะกับชาวบ้านและผู้ประกอบการ ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการเพื่อคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวชมความงามบนเกาะพีพี พร้อมทั้ง เตรียมความพร้อม สำหรับห้องพัก ทั้งโฮสเทลและโรงแรม
โดยมีพันตำรวจโทโชคดี มาบางยาง สวญ.สภ.เกาะพีพี พร้อมทั้ง จนท.สภ.เกาะพีพี
ร่วมให้การต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้แก่คณะ เมื่อวัน ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.-14.00 น.ที่ผ่านมา….

: นายมานพ ธีระเพียร (โกจุก
ไอบีซ่าร์ เกาะพีพี)
ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย …รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: