ประกาศสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง นักกีฬาฟุตบอลและผู้ตัดสินที่ถูกหมายจับคดีเกี่ยวข้องทุจริตผลการแข่งขัน

ประกาศสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง นักกีฬาฟุตบอลและผู้ตัดสินที่ถูกหมายจับคดีเกี่ยวข้องทุจริตผลการแข่งขัน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้สโมสรสมาชิกและสื่อมวลชนทราบว่า ทางสมาคมฯ ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลและผู้ตัดสินที่ถูกออกหมายจับ อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผลการแข่งขัน มีชื่อลงทะเบียนหรือทำหน้าที่แข่งขันในรายการฟุตบอลลีกอาชีพของไทย หรือรายการแข่งขันต่างๆ ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ดูแล

โดยมติดังกล่าว จะถูกนำไปพิจารณาในคณะวินัยเพื่อรับรองอีกครั้งในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: