วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ปีแรกจัดประกวด”เทพีโหราศาสตร์”ครั้งแรกในโลก..

วันนักโหราศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 12.00 – 22.30 น.ณ.หอประชุมหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ประธานในพิธีฯพร้อมด้วยสมาชิกของทางสมาคมฯและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน”วันนักโหราศาสตร์ ประจำปี 61″ ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 7 ในปีปกติมาศ เป็นปีอธิกมาศ จึง”วันนักโหราศาสตร์”นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในวงการโหราศาสตร์ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานวันนักโหราศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มจัดงานมาเมื่อ ปี พ.ศ.2558 จนถึง ปี พ.ศ.2561 สำหรับปีนี้ เป็นปีที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของท่าน “อัญญาโกณฑัญญะ”โหรเอกของโลก และ บุรุพโหราจารย์ เมื่อคราวพยากรณ์พระราชกุมาร พระราชโอรสของ”พระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราช”ตลอดจนวิวัฒนา การของวงการโหราศาสตร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักความสามัคคีธรรมเป็นมูลฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ วงการโหราศาสตร์โดยส่วนรวมสืบไป กิจกรรมในปีนี้ มีการจัดประกวดคำขวัญวันนักโหราศาสตร์ ~ พิธีมอบรางวัล GREAT ASTROLOGER OF THAILAND 2018 และการประกวดเทพีโหราศาสตร์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก สำหรับผลการตัดสิน ?รางวัลชนะเลิศเทพีโหราศาสตร์ นางสาว ชัญญภัสร์ พัฒนชัยภูวนนท์(เมญ่า)วิชาไพ่ทาโรต์ ส่งเข้าประกวด?รางวัลรองชนะเลิศเทพีโหราศาสตร์ อันดับที่ 1นางสาว กัญจน์ณภัส แซ่ชอง(อันญ่า) วิชาดาราศาสตร์-โหราศาสตร์ ส่งเข้าประกวด?รางวัลรองชนะเลิศเทพีโหราศาสตร์ อันดับที่ 2นางสาว นันทนัท ทะเลรัตน์(แจน)วิชาทักษามหายุค ส่งเข้าประกวด?รางวัลรองชนะเลิศเทพีโหราศาสตร์ อันดับที่ 3นางสาวฐิตารีย์ ชัยคุณทวีชลธร(ดร.ฟาโรห์ จิวซ์)วิชาแต่งหน้าตามโหงวเฮ้ง ส่งเข้าประกวด?รางวัลชมเชยเทพีโหราศาสตร์ นางสาว ณัฐชานันท์ มากมูล(นันท์) วิชาโหราศาสตร์ไทย ส่งเข้าประกวด♥️รางวัลขวัญใจชาวโหราศาสตร์ (Popular Vote)นางสาวนฤษร มีสวนนิล(เดล)วิชาไพ่จักราศี ส่งเข้าประกวด จากผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 19 ท่านสำหรับปีนี้ครับผ่านเลนส์ 005 – รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: