ปปท. รับเรื่อง IFEC ตรวจสอบนายทะเบียนจดแจ้งบริษัท ละเว้นฯ-เอื้อประโยชน์ ทำให้เสียหาย

ปปท. รับเรื่อง IFEC ตรวจสอบนายทะเบียนจดแจ้งบริษัท ละเว้นฯ-เอื้อประโยชน์ ทำให้เสียหาย

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) ให้ตรวจสอบการทำงานของนายทะเบียนส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน และธุรกิจพิเศษ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลทางทะเบียนบริษัทมหาชน กรณีใช้ดุลพินิจไม่ชอบ ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางเป็นธรรม กลั่นแกล้งทำให้ต้องได้รับภาระเดือดร้อนเกินจำเป็น ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทที่ลาออก หรือ ออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยมิชอบ เป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ เป็นเหตุให้IFECและผู้ถือหุ้นกว่า30,000 ราย ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่

นายศุภนันท์ กล่าวว่า วันนี้ ต้องการ มาขอความเป็นธรรมต่อ ปปท. ให้แก้ไขปัญหาของบริษัทที่เกิดจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมาก โดยIFECพร้อมให้ข้อมูลและส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อทำการตรวจสอบ
ทางด้าน พ.ต.ท.เทวิล ชาญกล้า นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารคดี ปปท. เปิดเผยว่า หลังรับเรื่องแล้วจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ แล้วทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งไปยังต้นสังกัดผู้ร้องในระดับตำแหน่ง ตามที่ถูกกล่าวหา ว่ามีเหตุมีผลอย่างไร จากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการไต่สวนต่อไป ส่วนระยะเวลาเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด ..!

Leave a Reply

%d bloggers like this: