เชิญชวนทุกท่านชมการแสดงดนตรีจิตอาสาโรงพยาบาลตำรวจ พบกับศิลปินจิตอาสา พคุณชรัส เฟื่องอารมณ์~คุณ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และคุณเบส วีร์..//

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา10.00-12.00 ดนตรีจิตอาสาโรงพยาบาลตำรวจ ขอเชิญพบกับศิลปินจิตอาสาที่จะมาร่วมร้องเพลง มอบความสุขให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ พบกับคุณชรัส เฟื่องอารมณ์ คุณ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และ คุณเบส วีร์ นักร้องเสียงคุณภาพ นุ่ม ฟังสบาย แล้วมาพบกับการแสดงดนตรีจิตอาสา โรงพยาบาลตำรวจ สถานที่ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณะ 88พรรษา ชั้น2 โรงพยาบาลตำรวจ

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: