จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว FAM TRIP โครงการสร้างแบรนด์ สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว FAM TRIP โครงการสร้างแบรนด์
สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว FAM TRIP โครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี พร้อมด้วยนางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนส่วนกลาง และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า 70 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวงกว้างภายใต้คอนเซ็ปต์ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีรายได้ ตลอดสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาพัฒนาตัวเองเพื่อรับกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และเสนอมุมมองแปลกใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

เรื่องจริงผ่านเลนส์ ศูนย์ข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: