ผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันนี้(5มิ.ย.61)ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาย วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจุดที่1 งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ หน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะทาง 300 เมตร หน้าสนามบาสเกตบอล ระยะทาง 450 และ ด้านข้างสนามกีฬา ระยะทาง 600 เมตร จุดที่2 งานตัดหญ้า ณ หน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย หน้าสนามเปตอง ด้านหลังสนามกีฬา ข้างสนามฟุตบอล จุดที่3 งานตัดแต่งกิ่งไม้ด้านหลังคูระบายน้ำ และจุดที่4 ขุดลอกคูระบายน้ำ ระยะทาง 750 เมตร กว้าง 4 เมตร ด้านหลังสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปลูกต้นไม้รวงผึ้งที่สวนหลวง ร.9 เป็นจำนวนหนึ่งเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใย.

หนังสือพิมพ์ เรื่องจริงผ่านเลนส์
ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: