นนทบุรี วันสิ่งแวดล้อมโลก ผู้ว่านนท์นำจิตอาสา 800 คนทำกิจกรรมและเตรียมทำคลองมหาสวัสดิ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปี 62

นนทบุรี วันสิ่งแวดล้อมโลก ผู้ว่านนท์นำจิตอาสา 800 คนทำกิจกรรมและเตรียมทำคลองมหาสวัสดิ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปี 62
วันที่ 5 มิ.ย.61 ที่วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสะอาด คลองสะอาด คลองมหาสวัสดิ์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ร่วมกับอำเภอบางกรวย นายพงศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศบาลตำบลปลายบาง และนายสุเทพ ต่ายจันทร์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางกรวย ตำรวจ ทหาร สมาชิก อสม.คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจาก 9 โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลปลายบาง รวม 800 คนร่วมตอนรับและทำกิจกรรม

สืบเนื่องจากวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้นำพระราชดำรัสของสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบรมราชนกนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระชนก ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอด และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางมาตลอด จึงทำให้ในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอบางกรวย ได้นำจิตอาสาทำความสะอาดตามท้องถนน ชุมชนและวัดในพื้นที่ ต.ปลายบาง พร้อมกับลงเรือไปตรวจสอบในคลองมหาสวัสดิ์ และคลองย่อยโดยนำเครื่องจักรเป็นเครื่องกำจัดวัชพืชจำพวกผักตบชวา ไปทำการเก็บขึ้นจากคลอง รวมถึงเก็บเศษขยะ ขวดพลาสติกที่อยู่ในลำคลองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียอีกทั่งชาวบ้านจะได้ใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรในคลองได้สดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในปี 62 ทางเทศบาล ต.ปลายบาง จะทำคลองมหาสวัสดิ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองมหาสวัสดิ์รวมถึงกราบไหว้พระตามวัดที่อยู่ติดริมคลอง ซึ่งจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ใน จ.นนทบุรี ด้วย

สาโรจน์ สว่างศรี ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: