อันตรายรถบรรทุกไม้ยาง ยังคงไม่มีสัญญาณไฟท้ายวิ่งบนถนนหลวง แถม พ่วงท้าย 8 ล้อจอดเต็มไหล่ถนน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณถนนกาญจนวานิชย์ ระหว่างบ้านพรุ – บ้านทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีการสัญจรไป มา ของรถยนต์เป็นจำนวนมากในถนนสายนี้ เพราะวันๆจะมีรถบรรทุก ทุกขนาด รถยนต์ รถจักรยานยนต์วิ่งผ่านระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อขนส่งสินค้าไปส่งระหว่างประเทศกัน และยังเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีหลายหมื่นล้านบาท แต่แปลกถนนสายนี้ตกกลางคืนจะมีรถบรรทุกไม้ยางพาราวิ่งขนไม้ยางพาราไปส่งยังโรงงานในพื้นที่บ้านทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ เป็นจำนวนมาก โดยรถบรรทุกไม้ยางพาราบางคันจะไม่มีสัญญาณไฟท้าย หรือ บางคันไม่มีไฟเลี้ยว และไฟหน้าไม่มีด้วยซ้ำ วิ่งไปมาบนถนนหลวงสายนี้ เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีท้ายพ่วงขนาด 8 ล้อ มาจอดเรียงกัน โดยที่ไม่มีสัญญาณไฟให้แสงสว่าง เพื่อให้รถที่สัญจรไปมา ได้เห็นอย่างชัดเจน โดยพ่วงท้ายจะจอดเรียงกันอยู่ใกล้ด่านชั่งน้ำหนักที่บ้านทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ ซึ่งทั้งรถบรรทุกไม้ที่ไม่มีสัญญาณไฟท้าย ไฟเลี้ยว และพ่วงท้ายขนาด 8 ล้อ มาจอดในที่มืดๆและไม่มีสัญญาณไฟให้แสงสว่างให้ผู้คนที่ขับรถไปมาเห็นอย่างชัดเจนจึงหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จึงวอนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: