ปทุมธานี : ขอเชิญร่วม งานรักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี : ขอเชิญร่วม งานรักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ความเป็นมา อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีระชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต บรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีในพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
โดยการจัดงานรักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทยในครั้งนี้ มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ และจัดการแสดงมากมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

– 6-9 มิ.ย. 2561 เวลา 10.00-11.30 น.
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา 4 วัน 4 หัวข้อ ในงาน รักชาติเฟสติวัล ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
– 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-11.30 น.
เสวนา “ชีวิตนี้เพื่อแผ่นดินไทย” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
พล.ต.ท. นพดล เผือกโสมณ (ตำรวจกล้าแห่งบางนรา) มุมมองของ ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละเพื่อชาติ
คุณ ปนัดดา ประสิทธิเมกุล (คุณอุ๋ย ผู้พิการหัวใจแกร่ง) พิธีกรรายการ เคียงบ่าเคียงไหล่ ช่อง NBT ซึ่งเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว เป็นผู้ดำเนินการ และบรรยายถึงความเสียสละในมุมมองของประชาชน และสื่อมวลชล
อาจารย์ ปัญณัฎฐ์ ณัธญาธรนินน์ อาจารย์โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ จ.นครราชสีมา และนักประวัติศาสตร์ทหาร (อ.เบญ แฟนพันธุ์แท้สงครามโลก) มุมมองของ ครูผู้ถ่ายทอด ความรู้ ความคิดและจิตสำนึก สู่ เยาวชน
– อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวด สุนทรพจน์ หัวข้อ “รักเธอประเทศไทย” โดยส่งคลิปการพูด ความยาวไม่เกิน 6 นาที ส่งผลงานภายใน 31 พ.ค.61 รายละเอียดการประกวดตามแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นิสิต อินทมาโลหมายเลขโทรศัพท์ 063 249 3255 หรือที่ e-mail : dr.nisit@gmail.com
– ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา14.00น.
ขอเชิญพบกับ สุดยอดการแสดงของเมืองไทย “หุ่นละครคน” จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ในงาน เทศกาลรักชาติ 2018 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: