โฆษกกระทรวงกลาโหม 3 นาที · ออท.สหราชอาณาจักร/ไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ รมช.กห.

โฆษกกระทรวงกลาโหม 3 นาที ออท.สหราชอาณาจักร/ไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ รมช.กห.

พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผช.โฆษก กห. กล่าวว่า เมื่อ 6 มิ.ย.61 เวลา 1400 น. นาย Brian Davidson(ไบรอัน เดวิดสัน) ออท.สหราชอาณาจักร/ไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ณ
ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พล.อ.ชัยชาญฯ ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและต่อเนื่องระหว่างไทย – อังกฤษ รวมถึงความสัมพันธ์ด้านการทหาร โดยกล่าวถึงการประชุม IISS Shangri-La Dialogue ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อ 2 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา รอง นรม. และ รมว.กห. ได้มีโอกาสพบปะหารือกับนาย Gavin Alexander Williamson รมว.กห.อังกฤษ ซึ่งได้มีการหารือถึงการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมกันนี้ รมช.กห. ยังได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกผสม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงการยกระดับความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างหน่วยงานของไทยและอังกฤษ ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ กห. และ กห.อังกฤษ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางทหารระหว่างกันเป็นอย่างมาก โดยในตอนท้าย รมช.กห. ได้กล่าวขอบคุณนาย Brian ที่ได้ร่วมหารือและหวังจะได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพ/ข่าว
> CR. ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม > คนบ้านเราปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าว

หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ”

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: