ARIT ขอเชิญบุคลากรด้านไอที เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ ด้วย 8 หลักสูตรของคนไอที

ARIT ขอเชิญบุคลากรด้านไอที เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ ด้วย 8 หลักสูตรของคนไอทีบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงดำเนินการจัดฝึกอบรม บุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ รวมไปถึงศักยภาพในการทำงานให้เหมาะสมและตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานต่อไปโดยหลักสูตรที่อบรม ได้แก่1. Java Developer2.Android Developer3. iOS Developer4..Net Developer5. System Analyst6. Network Engineer7. Security Engineer8. Front – End Developerดูรายละเอียดได้ที่1.website : https://www.arit.co.th/it-requirement2.Facebook : https://www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/3. Line@ : @jwt2291b4.โทร. 02-6826350 ต่อ 511-513ผ่านเลนส์005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: