โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ทุกวันพุธ และ วันศุกร์ วันนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน 3 ท่าน คุณชรัส เฟื่องอารมย์~คุณไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และ คุณวีร์ พัชรยากร..

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ทุกวันพุธและวันศุกร์ วันนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน 3 ท่าน คุณชรัส เฟื่องอารมย์ คุณไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว และคุณวีร์ พัชรยากร มาร่วมเป็นจิตอาสาขับร้องเพลงให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ รวมถึงกิจกรรมจะมีการสอดแทรกความรู้ทางด้านการแพทย์ ทางด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับวันนี้เป็นการนำเสนอช่องทางการช่วยเหลือสังคม โดยการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำความรุนแรง คือเพจ Because We Care ซึ่งเป็นการทำงานบูรณาการระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน โรงพยาบาลตำรวจ และภาคเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
รายการเดินหน้าประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการทำงานของเพจ Because WeCare ที่ทำงานร่วมกันกับทางภาครัฐและภาคประชาชน รับมือกับสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และสตรี และมีเครือข่ายทางโซเชียลร่วมกันทำงานแบบบูรณาการเช่น เพจแหม่มโพธิ์ดำ เพจDrama Addict โดยมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และให้การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ครบวงจร และสามารถจะส่งต่อไป เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่ดีที่สุด สามารถลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสนับสนุนและ ให้กำลังใจทีมเพจ Because We Care ให้มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
ซึ่งทางเพจ Because We Care จะตั้งใจทำงานช่วยเหลือสังคมต่อไป ขอบคุณการสนับสนุนและกำลังใจที่ท่านให้มา และสัญญาว่าจะทำงานทางด้านสังคมให้ดีที่สุด สำหรับท่านใดที่พบเห็นการถูกกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี หรือผู้ถูกกระทำรุนแรง สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่เพจ Because We Care หรือบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัดทั่วประเทศ หรือบริการ โทรสายด่วน 1300 จะได้รับการประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
คุณชรัส เฟื่องอารมย์ ได้พูดถึงว่าหากท่านใดที่พบเห็นการถูกกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่เพจ Because We Care และช่วยกันรณรงค์ยุติความรุนแรง เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่
คุณไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจมาก ที่ได้ร่วมมาเป็นจิตอาสาในโครงการดีๆของโรงพยาบาลตำรวจแบบนี้ นอกจากจะมอบเสียงเพลงให้กับผู้ป่วยให้ได้รับความสุขแล้ว ยังได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนอีกด้วย ได้เห็นรอยยิ้ม เห็นความสุขของทุกท่าน เราก็รู้สึกดีใจไปด้วย และอยากร่วมสนับสนุนโครงการเพจ Because We Care ให้ช่วยเหลือสังคมต่อไป
พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ยังพูดถึงการปฏิบัติงานของเพจนี้ว่า เป็นเพจที่ช่วยผู้ประสพปัญหาได้มาก เพราะเป็นการทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นทั้งเชิงรุกที่เมื่อได้รับแจ้งเหตุมีการประสานงานลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีการรวบรวมข้อมูล ประชุมหารือ ประสานงานไปยังบ้านพักเด็กได้ทุก77จังหวัด อย่างเป็นระบบ สำหรับในเชิงรับเราก้อมีศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลตำรวจเป็นศูนย์กลางรับเรื่องรางร้องทุกข์ และคอยรักษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงเยียวยาจนเค้ากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติ มีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องโดยสามารถอินบ๊อกมาปรึกษา แนะนำได้ทางเพจตลอด24ชั่วโมง สำหรับในเชิงลับ มีบางรายที่ถูกกระทำความรุนแรงแต่ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล ก็สามารถอินบ๊อกเข้ามาปรึกษาได้โดยข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับทางเพจต้องมีการปรับกลยุทธในการช่วยเหลือทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด และเป็นระบบโดยการทำงานแบบบูรณาการกับทุกฝ่าย เน้นความปลอดภัยกับผู้ถูกกระทำความรุนแรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นายแพทย์ใหญ่กล่าวทิ้งท้าย

“ ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน ”ทีมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ
………………………………..

ขอบคุณข้อมูล ภาพ/ข่าว พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ โทร 09 8554 4114

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: