อบจ.สุราษฎร์ธานีเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าวทันการทำงานยุคดิจิทัล

วันพุธที่ 6มิถุนายน2561 ที่โรงแรมซีบีดีทู อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สื่อมวลชน และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้ด้านวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล และหลักการถ่ายภาพและตัดต่อวีดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดยจะมีการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ ผิวน้ำ และทิวทัศน์ธรรมชาติทางทะเล เพื่อนำเผยแพร่ทางสื่อดิจิทัล ด้วย.

หนังสือพิมพ์ เรื่องจริงผ่านเลนส์
ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: