ยูบีเอ็ม จับมือภาครัฐ – เอกชน จัดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่สุดในอาเซียน

ยูบีเอ็ม จับมือภาครัฐ – เอกชน จัดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่สุดในอาเซียน รับมือ พลังงาน “ ขาขึ้น ” “ASEAN Sustainable Energy Week 2018” (ASE2018) อย่างยิ่งใหญ่ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทนครบวงจรของภูมิภาค

(6มิถุนายน /ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ)“ASEAN Sustainable Energy Week 2018” หรือ ASE2018 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี โดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ภายใต้แนวคิด “ ก้าวสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ยานยนต์ไฟฟ้า –สมาร์ทกริด-สมาร์ทซิตี้ “ โดยงานนี้ถือเป็นงานสำคัญในการจัดประชุมสัมมนาด้านพลังงานทดแทนและแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดพร้อมกับ งาน Electric Vehicle Asia 2018, iEVTech 2018, Boilex Asia 2018 และ Pump and Valves Asia 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางระดับภูมิภาคด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ และข้อต่อ โดยมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“Thailand’s Energy Future” โดยการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 – 9 มิถุนายน นี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนประเทศไปสู่ยุคพลังงานไทย 4.0 ซึ่งนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยช่วยให้โครงการขนาดเล็กสามารถเติบโตได้พร้อมทั้งยังช่วยดึงดูดการลงทุนให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จึงเป็นงานที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายในอุตสาหกรรมพลังงานทั่วภูมิภาค การจัดงานนี้จะมีบทบาทสำคัญภายใต้นโยบาย พลังงานไทย 4.0
ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จัดร่วมกับงาน Renewable Energy Asia, Energy Efficiency Asia, Entech Pollutech Asia, Electric Vehicles Asia, iEVTech, Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2018 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการจัดประชุมสัมมนาด้านพลังงานทดแทน และแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนระดับนานาชาติที่รวมเทคโนโลยีกว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ ที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่ยืน นอกจากนี้ภายในงานจะมีการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ในรูปแบบพาวิลเลียนขนาดใหญ่จากประเทศต่าง ๆ อาทิ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และ สิงคโปร์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ให้ความสนใจในความก้าวหน้าของนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่คาดการณ์ว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า จะเปิดบันทึกหน้าใหม่ของแวดวงยานยนต์ จึงเป็นโอกาสดีที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้รถจะได้โอกาสศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ไปพร้อมๆกัน ภายในงาน Electric Vehicle Asia 2018, iEVTech2018 โดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition iEVTech2018 & Electric Vechicle Expo Asia-Pacific หรือ ITEC Asia-Pacific 2018 พร้อมเชื่อมโยงทุกโอกาส เตมเต็มองค์ความรู้ในทุกมิติของยานยนต์ไฟฟ้า อีกด้วย
ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 6 ถึงวัสาร์ที่ 9 มิถุนายน นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ABB เป็นพลังที่สร้างได้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานธรรมชาติที่มีมาที่สุดในโลกจึงมีความพยายามที่จะนำพลังงานตัวนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงประจุบันที่เรามีวิทยาการที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มากักเก็บและแปลงสภาพจากแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกกว่า โซล่าร์เซลล์ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงกับเทคโนโลยี่ล้ำหน้าของ ABB Solar lnverter รู่น PVS980 PVS100 UNO series ABB Electrical vehicle charging infrastructure พร้อมชมระบบปฎิบัติการ และอุปกรณ์ที่จะมาช่วยจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ณ บูธ เอบีบี no j01 โดยงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9 : 00 – 17 : 30 น. ณ ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษํท เอบีบี จำกัด www.abb.co.th

เครดิต photographer สุรพงษ์ หมูปิ้ง ตันยี่หงวน

Leave a Reply

%d bloggers like this: