นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้างได้เป็นประธานในการรับมอบ รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉินจาก ผู้บริหารโรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง ตัวแทนผู้ประกอบการและชาวเกาะช้าง ที่ได้ร่วมกันสมทบทุนในการจัดซื้อรถตู้คันดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้กับอาสากู้ภัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณจุดรับแจ้งเหตุ อาสากู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เขตเกาะช้าง หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้างได้เป็นประธานในการรับมอบ รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉินจาก ป้านงลักษณ์ ประศาสน์ศิลป์ ผู้บริหารโรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง ตัวแทนผู้ประกอบการและชาวเกาะช้าง ที่ได้ร่วมกันสมทบทุนในการจัดซื้อรถตู้คันดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้กับอาสากู้ภัยของสมาคมสว่างบุญช่วยฯเขตเกาะช้าง สำหรับใช้ในการออกช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ประสบเหตุในพื้นที่เกาะช้าง โดยมี สมนึก จันเดิม.ผู้บริหารแม็ครีสอร์ทเกาะช้าง- สท.ลาวัลย์ เผอิญอ่อน ประธานชมรมคนพลัดถิ่นฯพร้อมสมาชิก ที่มีส่วนร่วมในการระดมทุนหารายได้ในการจัดซื้อรถตู้คันดังกล่าว เข้าร่วม..ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ครับ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: