สระแก้ว – ชาวบ้านทดหลวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รวมตัวถือป้ายคัดค้านต่อต้านการทำประชาคมโรงงานหีบน้ำมันปาล์มและผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นที่ หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ชาวบ้าน แฉมีการเซ็นต์ชื่อแจกเงิน 500 บาทต่อคน

“เมินโรงงานปาล์ม “สระแก้ว – ชาวบ้านทดหลวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รวมตัวถือป้ายคัดค้านต่อต้านการทำประชาคมโรงงานหีบน้ำมันปาล์มและผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นที่ หวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ชาวบ้าน แฉมีการเซ็นต์ชื่อแจกเงิน 500 บาทต่อคน อ้างเป็นค่าเสียเวลาและค่าเดินทาง ระบุทั้งหมู่บ้านมีต้นปาล์มในวัดแค่ 2 ต้น เหตุใดต้องมาสร้างในพื้นที่ทำนาปลูกข้าวมา 7 ชั่วคน เตรียมทำหนังสือร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดทดหลวง หมู่ 6 บ้านทดหลวง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่เกือบ 100 คน ออกมาถือป้ายประท้วงคัดค้านการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโรงหีบน้ำมันปาล์มขนาด30/45 ตันต่อชั่วโมง พร้อมระบบผลิตก๊าชชีวภาพ ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการเพาะปลูกและผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนรอบด้านที่สุด
ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศการเปิดเวทีดังกล่าว มีการถกเถียงกันของประชาชนที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ติดกับชุมชน คนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ นอกจากจะได้รับผลกระทบด้านกลิ่น เสียง ฝุ่นละอองและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต อีกทั้งไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร ไม่มีการแจกข้อมูลของโรงงานใด ๆ กับชาวบ้าน แต่กลับให้ชาวบ้านที่มารับฟังร่วมเซ็นต์ชื่อ พร้อมกับจ่ายเงิน จำนวน 500 บาทให้ โดยบอกว่าเป็นค่าเสียเวลาและค่าเดินทาง ซึ่งมีชาวบ้านส่วนหนึ่งประมาณ 40 กว่าคนรับเงินส่วนนี้ไป ขณะที่อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมเซ็นต์ชื่อเพราะกลัวว่า โรงงานจะนำชื่อไปใช้ในการขออนุญาตและอ้างว่าชาวบ้านเซ็นต์ชื่อยินยอมให้ก่อสร้าง จนเกิดข้อถกเถียงกัน

น.ส.ณัฐยา ประชุมรอ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73 ม.6 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีเงินสำหรับเป็นค่าเข้าร่วมประชุม 500 บาท แต่ต้องเซ็นชื่อให้เขา หากไม่เซ็นชื่อจะไม่ได้รับเงิน เป็นค่าเสียเวลา ชาวบ้านไม่รู้ว่าที่ให้เซ็นชื่อเพราะอะไร แต่หัวข้อเขียนว่า เป็นการเซ็นต์ชื่อเข้ารับฟังการประชุมเท่านั้น
นายบุญโฮม เพชรสมบัติ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ม.6 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ชาวบ้านที่ไม่ต้องการโรงงาน กล่าวด้วยว่า ตนไม่ต้องการหากเกิดผลเสีย เพราะจากที่ดูข้อมูลจากสื่อ มีผลเสียแน่นอน ชาวบ้านส่วนมากไม่เอา และสร้างห่างจากหมู่บ้านเราไม่ถึง 1 กิโลเมตร ประมาณ 600-700 เมตรเท่านั้น แล้วเรื่องผลกระทบจากกลิ่นและสิ่งแวดล้อมจะว่าอย่างไร จะรับผิดชอบได้แค่ไหน ตอนมาพูด อ้างว่ามีแต่สิ่งดี ๆ คุมได้ แต่พอมันเกิดเรื่องมาแล้วควบคุมไม่ได้ กว่าหน่วยงานจะเข้าไปตรวจ ชาวบ้านก็รับเคราะห์ไปถึงไหนแล้ว
ขณะที่ นางสมจิตร ตาอาภรณ์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 ม.6 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กล่าวยอมรับว่า ได้รับเงินจากการเซ็นต์ชื่อจำนวน 500 บาท พร้อมกับชูแบงค์ 500 บาทให้ดู และกล่าวว่า ถามเขาว่าทำยังไง ทำอะไรกัน เขาบอกว่า เซ็นต์ชื่อเข้าร่วมประชุม ค่าเสียเวลา ค่าป่วยการ ค่าอาหาร ยายก็เลยให้เขาเซ็นต์ให้ ยายไม่ได้เซ็นต์เอง และก็รับเงินมาตามปกติ 500 บาทค่ะ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการทำประชาคมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของโรงงาน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ที่เดินทางมาร่วมเวทีได้รีบเดินทางกลับ ซึ่งชาวบ้านที่คัดค้านส่วนหนึ่งรวมตัวกันไปถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าวัด ซึ่งมีการติดป้ายคัดค้านชัดเจนพร้อมกับบอกว่า ทั้งหมู่บ้านมีต้นปาล์มในวัดแค่ 2 ต้น เหตุใดต้องมาสร้างในพื้นที่ทำนาปลูกข้าวมา 7 ชั่วคน โดยแจ้งด้วยว่า กำลังรวบรวมรายชื่อและรายละเอียดเรื่องนี้เพื่อทำหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานและกรณีการแจกเงินดังกล่าว ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตจัดตั้งโรงงานต่อไปด้วย…นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว..
CG :น.ส.ณัฐยา ประชุมรอ อายุ 33 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ (หญิงเสื้อขาว)
CG :นายบุญโฮม เพชรสมบัติ อายุ 53 ปี ชาวบ้านที่ไม่ต้องการโรงงาน(ชายเสื้อเชิ้ตลายฟ้า)
CG :นางสมจิตร ตาอาภรณ์ อายุ 70 ปี ได้รับเงินจากการเซ็นต์ชื่อ500บาท (หญิงสูงอายุเสื้อสีเทา)…

ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: