นนทบุรี พ่อเมืองนนท์เปิดงานมหกรรมทุเรียนนนทบุรี เตรียมนำทุเรียนขึ้นชื่อ 9 ลูกประมูลรายได้มอบให้การกุศล

วันที่ 7 มิ.ย.61 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ Nonthaburi The King of Durian โดยวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ เกษตรกรปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อประชาสัมพันธ์การปลูกทุเรียนตามวิถีนนท์ 3. เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 4. เพื่อเพิ่มรายได้ และช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน โดยภายในงานจัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียนนท์ การจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงของประเทศและสินค้าเกษตรของจังหวัดนนทบุรี ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรีจำกัด หอการค้าจังหวัดนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสท์เกต โดยงานมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.61 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสท์เกต อ.บางใหญ่ และโดยเฉพาะในวันที่ 9 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จะมีการประมูลทุเรียนนนท์ 9 ลูกโดยรายได้ มอบแด่การกุศล มูลนิธิในจังหวัดนนทบุรี

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: