นนทบุรี นอภ.บางบัวทอง สั่งตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดประเภท หลังมีชาวบ้านร้องเรียนแย่งอาชีพคนไทย

นนทบุรี นอภ.บางบัวทอง สั่งตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดประเภท หลังมีชาวบ้านร้องเรียนแย่งอาชีพคนไทย
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 มิ.ย.61 ที่ตลาดบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง ได้สั่งการให้ นายยศวัฒน์ คงมี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางบัวทองที่3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง และ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรม อ.บางบัวทอง และ กอ.รมน.จ.นบ. เรื่อง การประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว และการใช้แรงงานต่างด้าวผิดประเภท
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตลาดบางบัวทอง พบแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก บางรายเป็นคนเข็นผัก บางรายก็เป็นเจ้าของร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมาตรวจสอบใบอนุญาตการทำงาน พบว่ามีใบอนุญาตทำงานทุกราย และมีบางรายประกอบอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้านจริง ซึ่งเป็นงานในอาชีพที่ห้ามของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๐๑ พระราชกําหนด การบริหารจัดการ การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ในห้วงเวลานี้ยังอยู่ระหว่างการผ่อนผัน จนกว่าจะถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๑ พระราชกําหนด การบริหารจัดการ การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับ ๒) และคำสั่ง คสช.ที่ ๓๓/๒๕๖๐ จึงประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: