สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดประชุมแคมเปญ ” ขึ้นเหนือเที่ยวเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม “

สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง (Lower Northern MICE Alliance Association LOMAA) ได้จัดประชุมแคมเปญ
” ขึ้นเหนือเที่ยวเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม ” ภาคเหนือตอนล่าง ผ่านการประชุม Zoom Meeting
ในการประชุม Zoom Meeting ครั้งนี้ ท่านศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก/นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย,ตาก,พิจิตร,กำแพงเพชร,เพชบูรณ์,อุตรดิตถ์, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting ณ.ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก (แพภูฟ้าไทย) ในครั้งนี้ด้วย
และได้รับเกียรติจากท่านมานิตย์ สีฆสัมบันน์ ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พื้นที่เขต ๒ (๙ จังหวัด) เป็นประธานในการประชุมฯ
อนึ่ง สาระสำคัญในการจัดประชุม
มีดังนี้คือ
๑. แนะนำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สส.ปน.และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม การจัดนิทรรศการ ภาคเหนือ
๒. ชี้แจงรายละเอียดแคมเปญ
” ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า และระบบลงทะเบียนผ่าน Thai MICE Connect ” โดย สส.ปน.
๓. ชี้แจงรายละเอียดแคมเปญ ” ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม ” โดย สส.ปน.
๓. ชี้แจงรายละเอียดแคมเปญ “ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” และหารือการจัดทำเส้นทาง โดย สส.ปน.
๔. ตอบข้อซักถามต่าง ๆ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: