ปทุมธานีภาคเอกชนบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ปทุมธานีมูลค่า1,150,000บาท

ปทุมธานีภาคเอกชนบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ปทุมธานีมูลค่า1,150,000บาท
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี คุณอารีย์ และคุณกรองทอง ภู่สมบุญ ประธานบริหารกลุ่มบริษัทอารีย์โดย บริษัทอารีย์อภิรักษ์ จำกัด บริษัทอารีย์ชัยวู้ดเทค จำกัด ได้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อช่วยชีวิตประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย 1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และ3.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1สาย จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 1,150,000 บาท โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ
ทั้งนี้นายมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกรรมการบริษัทอารีย์อภิรักษ์จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทางกลุ่มบริษัทอารีย์และในเครือได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งทางโรงพยาบาลปทุมธานียังขาดอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อช่วยรักษาพยาบาลให้กับประชาชนทั่วไป ทางบริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลปทุมธานีด้วยการมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ และเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย มูลค่า 1,150,000 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านี้จะสามารถช่วยให้แพทย์พยาบาลทำงานได้รวดเร็วขึ้น.

อนันต์ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: