ชาวบ้านเดือดร้อน ที่กั้นรถไฟ ตำบลท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน

ชาวบ้านเดือดร้อน ที่กั้นรถไฟ ตำบลท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน

ช่วยกันแชร์วนไปให้ถึงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคะ

เหตการณ์นี้เกิดมานานไม่เคยได้รับการแก้ไขคะ

อยากสอบถามไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ต.ทาเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ งบช่อมมีไหม ที่กั้นเมื่อวานเช้าจนถึงเมื่อวานเย็นและวันนี้เช้าข้ามผ่านได้วันนี้เวลาสามทุ่มครึ่งที่กั้นลงมาแบบเดิม ช่วยทีเถอะคะ งบประมาณซ่อมมีไหม ขอความห่วงใยพี่น้องชาวตำบลท่าเสาและผู้สัญจรด้วยคะ
จากประชาชนที่กำลังเดือดร้อน

Leave a Reply

%d bloggers like this: