ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับ นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือกับ นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ณ ห้องประชุมวอนนภา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: