บิ๊กหมอก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียววันสิ่งแวดล้อมโลก

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงสุนทรชัยยางกูร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียววันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นายนำลาภเป้าสุวรรณ ประธานคณะทำงาน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี( พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค) ประธาน Un pkfc เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พระครูสังฆเพชรดี วิชาก โร เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมป่ามงคล สุณาถวนิชยกุล นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาล ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลำหินชมรมคนเดินวิ่งสวนหนองจอก นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ผศ.ดร.ศรรุตยา สุนาถวนิชย์กุล ที่ปรึกษา Un pkfc และประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม( World Environment Day ) 5 มิถุนายน 2564 ณสถานปฏิบัติธรรมป่ามงคลสุนาถวนิชย์กุล แขวงคู่ฝั่งเหนือ เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: