พิธีเปิดงาน “ผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน” 2561

พิธีเปิดงาน “ผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน” 2561

อำเภอน้ำยืน วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30 น. ท่านเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านยุพาพรวิฑูรย์. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวน้ำยืน เปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อผลไม้ทุกชนิดและของดีอำเภอน้ำยืนโดยตรงและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสมชัยบูรณะนายอำเภอน้ำยืนคณะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนประมาณ 700คน ให้การต้อนรับ โดยกำหนดจัดงาน ระหว่าง 8-10 มิ.ย.61 ณ หน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำยืน พบผลไม้หลากหลาย อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ละมุด ชมพู่ ที่ปลูกบนพื้นดินภูเขาไฟ อำเภอน้ำยืนแท้ๆ สดจากสวน อร่อยแบบอุบล บ้านเรา หินภูเขาไฟ (Volcanic rock)หรือ หินอัคนีพุ (Extrusive rock) คือหินอัคนีที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของหินหลอมเหลวที่ไหลขึ้นมาบนผิวโลก ที่เราเรียกกันว่า ลาวา (Lava) ที่ไหลขึ้นมาสู่บนผิวโลกหรือใกล้ผิวโลกจากระเบิดของภูเขาไฟ จึงทำให้ลักษณะการเกิดหินอัคนีภูเขาไฟมีลักษณะที่มีเนื้อหินที่ละเอียด เพราะอัตราการเย็นตัวและตกผลึกของหินหลอมเหลวเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้หินอัคนีภูเขาไฟมีเนื้อหินหรือขนาดผลึกที่ละเอียด สังเกตผลึกหรือแร่ประกอบหินด้วยตาเปล่าได้ยาก เช่น หินบะซอลต์ หรือในบางครั้งก็เป็นเนื้อแก้วที่ไม่มีรูปผลึก เช่น หินออบซิเดียน และ หินพัมมิซนอกจากนี้ยังมีหินอัคนีอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทับถมของเศษหินที่ได้จากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อมีการเชื่อมประสานด้วยแร่ จะได้หินที่เรียกว่า หินอัคนีตะกอนภูเขาไฟ

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์อุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: