ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทอท.โดย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยจัดพนักงาน ลูกจ้าง และ Outsource ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ทำความสะอาดถาดรองกระเป๋าสัมภาระ , เช็ดทำความสะอาดเครื่อง X-Ray , Handscanner และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันทุกวัน พร้อมกำชับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงานทำความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Reply

%d bloggers like this: