รับตำแหน่งใหม่

นายเกรียงศักดิ์ เรืองบุตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นส. จันจิรา ตั้งสกุล นบท.10 อจ. และนายสมเจตน์ มงคลศิลป์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการบำรุงรักษา แสดงความยิน กับ นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศบาลเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่. และร่วมประชุมสายไฟฟ้าลงใต้ดิน..

Leave a Reply

%d bloggers like this: