ปทุมธานี จัดทอดผ้าป่าโรงพยาบาลหนองเสือเพื่อสมทบทุนปรับปรุงขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกพร้อมจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

เวลา 09.30 น.วันที่ 9 มิ.ย. 2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณ.สนามกีฬาโรงพยาบาลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีได้จัดตั้งกองผ้าป่าโดยมีพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิรัตน์ เธียรพจีกุลนายอำเภอหนองเสือเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมทั้งประธานการทอดผ้าป่าเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการปรับปรุงขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหนองเสือที่ยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอหนองเสือและพื้นที่ใกล้เคียงที่ใจบุญนำปัจจัยมาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก
นายแพทย์สมชาย ลาภเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือเปิดเผยว่าทั้งนี้เนื่องจากทางโรงพยาบาลหนองเสือจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกเนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งขยายพื้นที่บริการและพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากทางโรงพยาบาลหนองเสือนั้นยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือและพื้นที่ใกล้เคียงได้จัดทอดผ้าป่าขึ้นให้กับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถช่วยทางโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: