พรรคเป็นธรรม : เสนอข้อคิดเห็น และ ข้อแนะการบริหารจัดการ..วิกฤติโควิด-19

พรรคเป็นธรรม : เสนอข้อคิดเห็น และ ข้อแนะการบริหารจัดการวิกฤติโควิด-19


ความล้มเหลวในเรื่องวิสัยทัศน์
การบริหารจัดการวิกฤติ
การสาธารณสุขของประเทศ
สะท้อนให้เห็นการเป็นรัฐบาล
อภิสิทธิ์ชน ที่มุ่งเข้มงวดต่อ
ประชาชนระดับ “คนธรรมดา”
แต่ผ่อนคลายกับประชาชน
เฉพาะกลุ่มระดับ “คนพิเศษ”…

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็ม คลิก
https://www.facebook.com/110367890887535/posts/257566909500965/?d=n

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: