พิจิตร ทีมงาน ส.ส.พิจิตร เขต 2 นำรถเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทีมงาน ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ พิจิตร เขต 2 มอบหมายให้ คุณณัฏฐ์ดนัย อินสุวรรณ์ (ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม) นายณรงค์ พลอาจ (ผู้ช่วย ส.ส.) ผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสา นำรถเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับชาวบ้าน หลังพบนักศึกษากลับจากฝึกงานป่วยในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และมอบของให้ผู้ที่กักตัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ภาพ/ข่าว สุทีป ฟักนิล
ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: