อุบลฯ มอบแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือ สปป.ลาว

อุบลฯ มอบแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือ สปป.ลาว
วันนี้ (10 มิ.ย. 64) ที่จุดผ่านแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 217,300 บาท แก่ ดร.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก และนายสมใจ อุ่นจิด รองเจ้าแขวงสาละวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในแขวงจำปาสักและแขวงสาละวัน สปป.ลาว ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาผลกระทบของประชาชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการแสดงออกถึงไมตรีจิตและความผูกพัน ห่วงใย จากรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเพิ่มศักยภาพระบบสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และความร่วมมือไทย – ลาว เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 71 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ที่จะครบรอบในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: